Drink More Water

KIM JESTEŚMY

Quote

« Drink More Water to innowacyjna kampania Responsible Party.
Stworzony we współpracy z Erasmus Student Network Responsible Party to nasz flagowy program profilaktyczny, który aktywnie walczy z nadużywaniem alkoholu. Program został uruchomiony w 2009 roku i ma na celu ….. inicjatywy

O CZYM TO JEST

Responsible Party

Program ma na celu ograniczenie ryzyk związanych z alkoholem i podniesienie świadomości na temat odpowiedzialnego jego spożywania poprzez kampanie internetowe i aktywacje w terenie.

Chodzi nam przede wszystkim o promowanie zrównoważonego stylu życia i umożliwienie młodym dorosłym samodzielnego decydowania o sobie. Jest to inicjatywa, która pomaga tworzyć bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne środowisko dla młodych osób.

CHRONOLOGIA

2009
2010
2012
2015-2017
2019
2020
Od lipca 2021
Previous
Next

Start programu
Inicjatywa ta zrodziła się z idei, że imprezy są jeszcze lepsze, jeśli bawimy się na nich w sposób odpowiedzialny. Responsible Party od samego początku swojego istnienia była wiodącym ogólnoeuropejskim programem walki z nadużywaniem alkoholu przez młodych dorosłych – i tak jest do dzisiaj.

Współpraca z Lozanną
Wszystko zaczęło się od współpracy Pernod Ricard ze szkołą hotelarską Ecole Hôtelière de Lausanne. Szkoła pracowała nad zestawieniem najlepszych praktyk dotyczących odpowiedzialnego spożywania alkoholu podczas imprez studenckich.

Partnerstwo z ESN
Responsible Party zostało stworzone we współpracy z Erasmus Student Network, organizacją non-profit finansowaną przez UE. Jest to wyjątkowy program, który aktywnie zwalcza zjawisko nadużywania alkoholu.

CO ZROBILIŚMY

TWORZYMY WSPOMNIENIA

Do tej pory już ponad 470.100 studentów w 33 krajach miało okazję doświadczyć Responsible Party. Oznacza to miliony godzin wspólnego imprezowania, tańczenia i spotkań towarzyskich – a co najważniejsze: tworzenia wspomnień.

Responsible Party została oceniona w niezależny sposób przez francuską Fundację ds. Badań nad Alkoholem. W ankiecie udział wzięło ponad 42.000 studentów uczelni wyższych.

*Wyniki na czerwiec 2022 r.

Like

88%
z nich oceniło program
jako przydatny

CLap

61.4%
zauważyło
zmianę swoich zachowań
związanych z alkoholem

OK

74.5%
uznało, że dystrybucja wody i kampania informująca na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu są przejrzyste i przydatne

NASI PARTNERZY I ORGANIZACJE NAS WSPIERAJĄCE

NASZ CEL :  WSPÓŁTWORZYĆ

Program jest szyty na miarę i budowany we współpracy z naszymi partnerami.
Realizujemy go w porozumieniu z osobami działającymi na rzecz wspólnego dobra, a wszystkie uzyskane rezultaty są owocem pracy zespołowej.

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network to największa i najważniejsza europejska organizacja studencka. To partner, który towarzyszył nam od samego początku uruchomienia programu. Łączą nas idee i wartości takie jak jedność w różnorodności, studenci pomocni studentom, zabawa w atmosferze przyjaźni i szacunku, międzynarodowe spojrzenie na życie oraz otwarty, tolerancyjny sposób myślenia. Od 2009 roku zorganizowaliśmy wspólnie tysiące imprez w ponad 30 krajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ESN

Globalne forum młodych liderów, które identyfikuje, promuje i łączy najbardziej wpływowych młodych ludzi na świecie, aby tworzyć lepszy świat pod bardziej odpowiedzialnym i skuteczniejszym przywództwem. Bezkonkurencyjna platforma do wprowadzania zmian na poziomie globalnym, z ponad 10 000 Ambasadorów w sieci, napędzająca innowacje na całym świecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O JEDNYM MŁODYM ŚWIECIE